شرح آسانسور هیدرولیکی و بالابر هیدرولیکی

آسانسور هيدروليکي و بالابر هيدروليک

بالابرهاي ثابت هيدروليکي داراي انواع مختلفي هستند که شامل موارد زير مي گردد:

- بالابر ثابت باري

- بالابر ثابت باري سنگين

- بالابر ثابت خانگي يا هوم ليفت (Home Lift)

- غذابر

- جک معلول

و

- آسانسور هيدروليکي

 

 

البته در بازارِ بالابرهايِ ثابت با اسامي مختلفي برخورد مي کنيم که هر يک در تقسيم بندي فوق گنجانده مي شوند. به عنوان مثال بالابر فروشگاهي در گروه انواع بالابرهاي ثابت باري قرار مي گيرد. و يا بالابر نفربر به نوعي در زمره بالابرهاي خانگي يا هوم ليفت ها گنجانده مي شود. هر يک از گروه هاي اصلي فوق نيز از لحاظ فني به انواع متفاوتي تقسيم مي شوند. ولي مبحث اصلي ما در اين مطلب در مورد "آسانسور هيدروليکي" مي باشد. تفاوت آسانسور هيدروليکي و بالابر هيدروليکي در شکل بندي آنها مي باشد ولي از لحاظ ساختار اصلي مشابه هستند. اصولاً همين جزييات شکل بندي دستگاه است که تفاوت اسم آسانسور و بالابر را بوجود مي آورد، چرا که بالابر به عنوان دستگاه ساده اي که کار جابجايي در ارتفاع را انجام مي دهد شناخته مي شود ولي آسانسور دستگاهي با ترکيب ظاهري متفاوت بوده و اصولاً براي جابجايي نفر طراحي مي گردد. ولي در حيطه هيدروليک اين دو تفاوتي با هم ندارند. بالابر هيدروليک ممکن است فقط داراي يک کفي روي سکوي خود باشد ولي روي سکوي آسانسور هيدروليکي قطعا کابين آسانسوري با تزيينات داخلي و کارسلينگ، همراه با کليدهاي آسانسوري تعبيه گرديده است. آسانسور هيدروليکي داراي مجموعه قدرت هيدروليکي (پاوريونيت) است که معمولاً موتور آن در محفظه روغن غوطه ور است و شيرها و پمپ هاي هيدروليکي مخصوص روي آن نصب گرديده است. جک هيدروليک آن نيز از ترکيب يک لوله سيلندري و يک شفت از جنس کروم است. همچنين ريل هدايت سکو از نوع آسانسوري بوده و کل سيستم داراي سامانه ايمني ضد سقوط بوده و جهت نصب يک دستگاه آسانسور هيدروليکي نيازي به حفر چاله و يا ايجاد موتورخانه نيست. از ديگر مشخصه هاي آسانسور هيدروليکي مجهز بودن به تابلو برق فرمان از نوع آسانسوري، رله کنتاکتوري، پنل آسانسوري داخل کابين و طبقات، سنسور پرده اي (پرده نوري) مخصوص درب طبقات و چشم الکترونيک زير سکو جهت ايمني دستگاه، مي باشد.

تماس با واحد فروش

phone-contact 021-53806  
mail-contact Info@borjbalabar.com
navi-contact

تهران، اتوبان آزادگان، احمدآباد مستوفی، بلوار ابوالقاسم، خیابان صنوبر سوم، خیابان سیزده آبان، پلاک 22و24